Tietoa aikuisille

TOP-tehtäväsivusto on 6–12-vuotiaille lapsille suunnattu kaikille avoin tehtäväpankki. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa lasten vanhemmille ja ammattikasvattajille. 

TOP-tehtävät ovat osa 4H-järjestön yrittäjyyskasvatusta. Voit tutustua Suomen 4H-liittoon ja järjestön 6-28-vuotiaille suunnattuun toimintaan tarkemmin osoitteessa www.4h.fi.

Mikä TOP-tehtäväsivusto on?

TOP-tehtäväsivusto koostuu yli tuhannesta alakouluikäiselle suunnatusta, pedagogisesti pohditusta TOP-tehtävästä sekä 4H-kerhojen omista ryhmistä. 4H-kerhot ovat lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa. Eri puolilla Suomea toimi lähes 3000 4H-kerhoa.

TOP-tehtävät ovat sivustolla vapaasti luettavissa ja tulostettavissa ilman rekisteröitymistä. Oman 4H-tilin perustaminen, pisteiden kerääminen palautetuista TOP-tehtävistä ja kerhojen omiin ryhmiin liittyminen vaativat rekisteröitymisen. Kaikki toiminta sivustolla on maksutonta.

TOP-tehtävät jakautuvat kymmeneen aihepiiriin:

 1. Kasvit ja puutarha
 2. Metsä ja luonto
 3. Eläimet
 4. Kokkaus ja leivonta
 5. Askartelu ja käsityöt
 6. Liikenne ja liikunta
 7. Kansainvälisyys
 8. Viestintä ja vuorovaikutus
 9. Ympäristö ja kierrätys
 10. Teknologia

TOP-tehtäviä voi tehdä 4H-kerhoissa, koulussa, leirillä tai vaikka itsenäisesti kotona.

Miten turvallisuudesta huolehditaan?

Tavoitteenamme on tarjota 6–12-vuotiaille lapsille verkkoyhteisö, jossa he voivat harjoitella turvallisesti mediataitoja ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Työskentelemme aktiivisesti turvallisuuden puolesta ja seuraamme sivujen sisältöä. Muistathan kuitenkin, että verkossa on mahdoton taata täydellistä turvallisuutta. Suosittelemme, että seuraatte aktiivisesti lapsenne internetin käyttöä. Ennen rekisteröitymistä kerhossa tai kotona kannattaa keskustella yhdessä turvallisesta netinkäytöstä. Puheeksi voi esimerkiksi ottaa, minkälaista sisältöä verkossa ei kannata julkaista ja kuinka omasta salasanasta on pidettävä huolta.

TOP-tehtäväsivuston ylläpitäjinä toimivat Suomen 4H-liiton työntekijät ja 4H-helpparit. Helpparit seuraavat toimintaa tehtäväpankissa, antavat lapsille palautetta heidän palauttamistaan TOP-tehtävistä ja puuttuvat sopimattomaan sisältöön.

Miten lapsen tili perustetaan?

Suosittelemme, että TOP-tehtäväsivustolle rekisteröidytään oman 4H-kerhonohjaajan tai huoltajan johdolla. Jos lapset rekisteröityvät kerhonohjaajan kanssa, heillä on oltava oman huoltajan lupa rekisteröitymiseen.  Rekisteröitymisen yhteydessä tulee lukea huolellisesti sivuston käyttöehdot ja keskustella yhdessä, mitä ne tarkoittavat.

Rekisteröitymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Jos lapsella ei ole omaa sähköpostiosoitetta, hän voi käyttää myös huoltajansa osoitetta.

Rekisteröitymisen yhteydessä lapset täyttävät sivustolle tietoja itsestään. Pakollisia tietoja ovat nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja salasana. Lapsen omalla 4H-tilillä näkyvät nimi, sijainti, kiinnostuksen kohteet, syntymävuosi ja vapaamuotoinen kuvaus, joista vain käyttäjän nimi on aina julkinen. Muut tiedot voi määritellä näkymään julkisena, vain kirjautuneille, vain ystäville tai vain itselleen. Lasten yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite tai puhelinnumero, eivät koskaan näy sivustolla julkisina.

Rekisteröidyttyään TOP-tehtäväsivustolle lapset voivat liittyä ohjaajan perustamaan kerhon omaan ryhmään, jossa käydään keskusteluja omalla kerhoporukalla. Oma tuttu kerhonohjaaja on lasten apuna ja tukena myös sivustolla.

Rekisteröidyttyään lapsi voi:

 • palauttaa TOP-tehtäviä
 • kerätä pisteitä
 • osallistua TOP-kilpailuihin
 • suunnitella itse uusia TOP-tehtäviä
 • liittyä kerhon omaan ryhmään
 • lisätä muita käyttäjiä kaveriksi

Mihin TOP-tehtävät perustuvat?

TOP-tehtävät ovat pedagogisesti pohdittuja tehtäviä, joissa lapsi oppii itse tekemällä. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. TOP-tehtävät ovat osa 4H-järjestön yrittäjyyskasvatusta, jossa yhdistyvät oman elämän hallinnassa tarvittavat käytännön taidot sekä yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kasvamisen mahdollisuudet. TOP-yrittäjyyskasvatuksen perustana on tekemällä oppimisen käytännönläheinen pedagogiikka.

4H-järjestön kasvatusajattelun perustana on yhdysvaltalaisen filosofin, kasvatusteoreetikko John Deweyn (1859–1942) "learning by doing". Deweyn kasvatusajattelussa korostuu tekemällä oppiminen, jonka keskeisiä piirteitä ovat toiminnan tarkoitus, aidot tilanteet ja ympäristöt. Oppiminen perustuu siis aikaisemmin koettuun ja opittuun ja koettu muodostuu vuorovaikutuksesta oppimateriaalin ja muiden ihmisten kanssa.

Tekemällä oppimisen pedagogiikkaa syventää David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli (1984). Oppiminen nähdään prosessina, jossa tekemällä oppimisen ja omakohtaisten kokemusten pohjalta tehdään havaintoja ja muodostetaan uusia käsitteitä. TOP-oppimisprosessia voidaan pitää onnistuneena, kun siinä käydään läpi Kolbin kehän kaikki neljä eri vaihetta: toiminta, arviointi, johtopäätökset sekä uuden kokeilun suunnittelu ja toteutus.

Millainen on TOP-oppimispolku?

TOP-tehtävät muodostavat oppimispolun, jolla lapsi voi edetä haluamissaan aiheissa helpommista A-tason tehtävistä vaativampiin B-tason tehtäviin. Oppimispolulle voi lähteä jo 6-vuotiaana. Helpoimmissa A-tason tehtävissä lapsi harjoittelee elämässä tarvittavia perustaitoja ja opettelee muodostamaan ja ymmärtämään niihin liittyviä käsitteitä. Samalla hän oppii myös yritteliään ihmisen perustaitoja: työn arvostusta, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, luovuutta ja rohkeutta sekä yhteistyötaitoja ja sosiaalisuutta.

Iän ja taitojen karttuessa lapsi voi siirtyä vaativampiin B-tason tehtäviin, joissa korostuvat hankittujen taitojen soveltaminen, oma ideointi, tiedonhankinta ja organisointi. Uudet tiedot ja taidot yhdistyvät saumattomasti aiempiin kokemuksiin. 13-vuotias nuori voi jatkaa oppimispolkuaan muussa 4H-toiminnassa esimerkiksi tekemällä nuorten tehtäviä, osallistumalla erilaisille työelämäkursseille, perustamalla oman 4H-Yrityksen tai suunnittelemalla ja toteuttamalla projekteja yhdessä muiden nuorten kanssa.

Yhteystiedot

Voit lähettää sähköpostia TOP-tehtäväsivuston ylläpidolle osoitteeseen: virpi.skippari(a)4h.fi

Suomen 4H-liitossa TOP-tehtäväpankista ja muusta ryhmätoiminnasta vastaa: kehityspäällikkö Virpi Skippari, virpi.skippari(a)4h.fi, 044 783 0302, Suomen 4H-liitto, Karjalankatu 2A, 00520 Helsinki

Päivitetty 15.8.2017