Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste TOP-tehtäväsivuston (http://www.toptehtavat.fi) käyttäjärekisterille. Laatimispvm: 4.11.2014

1. Rekisterinpitäjä

Suomen 4H-liitto Karjalankatu 2A, 00520 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hankevastaava Jutta Setälä, jutta.setala(a)4h.fi, 044 783 0323, Suomen 4H-liitto, Karjalankatu 2A, 00520 Helsinki

3. Rekisterin nimi

TOP-tehtäväsivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on TOP-tehtäväsivuston toimijoiden ja käyttäjien välinen yhteydenpito, mahdollisten palkintojen, etujen ja hyötyjen toimittaminen käyttäjille sekä käyttötilastointi. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa suostumuksesta siihen, että hänelle voidaan lähettää sivustoa koskevia tiedotteita ja ilmoituksia. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. Käyttäjät ovat omalla suostumuksellaan antaneet TOP-tehtäväsivuston käyttöön henkilötietojaan (Henkilötietolain 8§). TOP-tehtäväsivuston toimintaan osallistuvat lisätään rekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintilomakkeessa pakolliset tiedot on erikseen mainittu, muut ovat vapaaehtoisia.

Rekisteröitymistä varten käyttäjän on syötettävä sivustolle nimi, käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite. Käyttäjän profiilissa näkyvät käyttäjän nimi, sijainti, kiinnostuksen kohteet, syntymävuosi ja vapaamuotoinen kuvaus, joista vain käyttäjän nimi on aina julkinen. Muut tiedot käyttäjä voi määritellä näkymään julkisena, vain kirjautuneille, vain ystäville tai vain itselle. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero eivät koskaan näy muille käyttäjille.

Käyttäjä voi itse täydentää profiilitietojaan. Lisäksi käyttäjistä tallennetaan tutkimuksiin liittyvää tietoa.

Lisäksi rekisterissä ovat ryhmät, joihin käyttäjä on liittynyt, palautetut ja itse suunnitellut TOP-tehtävät sekä kommentit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä TOP-tehtäväsivustolle, päivittäessä omia tietojaan, osallistuessa kilpailuihin tai vastatessa kyselyihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen 4H-liitto ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot TOP-tehtäväsivuston käyttäjärekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Mediamaisteri Group. Palvelin- ja tietoliikennelaitteet on sijoitettu Ficolo Oy:n valvottuun konesaliin Ulvilassa. Laitepaikat sijaitsevat jaetussa konesalitilassa, jonne pääsy on myönnetty ainoastaan asianmukaisille henkilöille. Palvelimet ovat virtualisoituja ja ne on erotettu internetistä palomuurilla. Ainoastaan Mediamaisteri Oy:n ja Ficolo Oy:n ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeudet (käyttäjätunnus ja salasana) kyseisille palvelimille. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on Mediamaisteri Oy:n tai Ficolo Oy:n kanssa voimassa oleva työsopimus, joka sisältää luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoitteen.

Käyttäjätiedot poistuvat rekisteristä heti, kun käyttäjä itse poistaa tietonsa. Jos käyttäjä haluaa poistaa rekisteristä myös pakollisina vaaditut tiedot (käyttäjätunnus, salasana, sähköposti), hän voi ottaa yhteyttä TOP-tehtäväsivuston ylläpitoon osoitteeseen topi(a)4h.fi.

Henkilötietolaki (523/99), http://www.finlex.fi