Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE  
  
Pvm: 25.5.2018 
Viite:  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
  
Rekisterinpitäjä  
 
Nimi:  Suomen 4H-liitto ry 
 
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki 
 
Käsittelijä 
 
Nimi: Mediamaisteri Oy 
Osoite:  PL 82 (Uimalankatu 1)  33101 Tampere 
Sähköposti: info@mediamaisteri.fi 
Puhelin:  010 281 8000 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
 
Nimi: Kehityspäällikkö Virpi Skippari 
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki 
Sähköposti: virpi.skippari@4h.fi 
Puhelin: 044-7830 302 
 
 
Rekisterin nimi 
 
TOP-tehtäväsivuston käyttäjärekisteri 
 
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
 
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on TOP-tehtäväsivuston toimijoiden ja käyttäjien välinen yhteydenpito, mahdollisten palkintojen, etujen ja hyötyjen toimittaminen käyttäjille sekä käyttötilastointi. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa suostumuksesta siihen, että hänelle voidaan lähettää sivustoa koskevia tiedotteita ja ilmoituksia. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. TOP-tehtäväsivuston toimintaan osallistuvat lisätään rekisteriin. 
 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintilomakkeessa pakolliset tiedot on erikseen mainittu, muut ovat vapaaehtoisia. Rekisteröitymistä varten käyttäjän on syötettävä sivustolle nimi, käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite.  
 
Käyttäjän profiilissa näkyvät käyttäjän nimi, sijainti, kiinnostuksen kohteet, syntymävuosi ja vapaamuotoinen kuvaus, joista vain käyttäjän nimi on aina julkinen. Muut tiedot käyttäjä voi määritellä näkymään julkisena, vain kirjautuneille, vain ystäville tai vain itselle. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero eivät koskaan näy muille käyttäjille. 
 
Käyttäjä voi itse täydentää profiilitietojaan, lisäämällä esimerkiksi valokuvan itsestään. Lisäksi käyttäjistä tallennetaan tutkimuksiin liittyvää tietoa. 
 
Lisäksi rekisterissä ovat ryhmät, joihin käyttäjä on liittynyt, itse suunnitellut TOP-tehtävät sekä kommentit. 
 
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 
 
Käyttäjä voi lisätä, muokata tai poistaa omia tietojaan järjestelmästä. Jos käyttäjä haluaa poistaa kaikki tietonsa, mukaan lukien käyttäjätunnuksensa, tulee hänen ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä TOP-tehtäväsivustolle, päivittäessä omia tietojaan, osallistuessa kilpailuihin tai vastatessa kyselyihin. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Suomen 4H-liitto ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
TOP-tehtäväsivuston käyttäjärekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Mediamaisteri Oy. Palvelin- ja tietoliikennelaitteet on sijoitettu Ficolo Oy:n valvottuun konesaliin Ulvilassa. Laitepaikat sijaitsevat jaetussa konesalitilassa, jonne pääsy on myönnetty ainoastaan asianmukaisille henkilöille. Palvelimet ovat virtualisoituja ja ne on erotettu internetistä palomuurilla. Ainoastaan Mediamaisteri Oy:n ja Ficolo Oy:n ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeudet (käyttäjätunnus ja salasana) kyseisille palvelimille. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on Mediamaisteri Oy:n tai Ficolo Oy:n kanssa voimassa oleva työsopimus, joka sisältää luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoitteen. 
 
 
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. 
 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
 
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. 
 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
 
Valitusoikeus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.