Ympäristöviesti

Ympäristötekoja ja vaikuttamista kaikissa 4H-kerhoissa!

Näistä tehtävistä syntyy kerhonne oma ympäristöohjelma, jonka tekemiseen jokainen kerhon jäsenistä osallistuu! Ympäristöviesti ei ole pelkkää ajatusten vaihtamista, vaan sisältää konkreettisia toimenpiteitä ympäristön hyväksi. Lisäksi se sisältää testin, jolla mitataan omia henkilökohtaisia ympäristöarvoja. On hyvä tietää, millaiset ympäristöarvot itsellä on, sillä arvot vaikuttavat meidän ihmisten toimintaan paljon.

Teksti: Minna Ertimo

TOP-tehtävät: