Metsäsalapoliisit seikkailevat luonnossa

Metsäsalapoliisit seikkailevat luonnossa

Metsäsalapoliisit seikkailevat luonnossa tutustuen suomalaisen metsän luomaan hyvinvointiin. Teemassa tarkastellaan metsän ja metsänkäytön mahdollistamaa hyvinvointia ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon rikkauden näkökulmista. Suomalainen metsähän on osa meitä kaikkia.

Teemaan kuuluu Metsäsalapoliisit seikkailevat luonnossa -kerhon ohjaajan opas. Opas julkaistaan tammikuun 2021 aikana. TOP-tehtävien lisäksi opas tarjoaa ohjaajalle paljon tekemistä sekä vahvistaa ohjaajan osaamista metsäasioiden käsittelemiseksi lasten kanssa.

TOP-tehtävät: