7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi

Lähtökohtana tuoteidealle ovat asiakkaiden tarpeet. Asiakas ostaa tuotteen ratkaistakseen jonkin ongelmansa tai saadakseen tuotteesta hyötyä eli tyydyttääkseen tarpeensa. 

Idea on yritystoiminnan perustus. Toimivat ideat syntyvät asiakkaiden tarpeista. Idea voi olla esimerkiksi ajatus uudesta tuotteesta, valmistustavasta tai uudesta tavasta yhdistellä vanhoja asioita. Laita mielikuvituksesi rohkeasti uusille teille ja ideoi tuote tai jopa tuoteperhe.

Käytä hyväksesi seuraavia lähteitä kotitaloustuotteiden ideointiin: kirjoja, lehtiä, käsityö- ja askartelulehtiä, kotitalouskirjoja, yrttikirjoja, kauppoja, televisiota, radiota ja TOP-tehtäviä. Sinun kannattaa tehdä tutustumiskäyntejä toreille, suoramyyntitapahtumiin, näyttelyihin ja messuille. Kotitalousyrittäjäkonkareiden jututtaminen ja heidän tuotteisiin tutustuminen voi myös olla antoisaa.

Tässä tehtävässä teet oman tuoteideakansion ja ideoimasi tuotteen koekappaleen.

Tee näin

TUOTEIDEAKANSIO

  1. Tee oma tuoteideakansio. Kerää kansioon esimerkiksi valokuvia, lehtileikkeitä, ruoka-, leivonta- tai säilöntäohjeita ja luonnontuoteideoita.
  2. Kirjoita muistiin omia tuoteideoitasi, muistiinpanojasi ja piirustuksiasi.
  3. Pohdi omia tavoitteitasi ja edistymistäsi yrityksessäsi.

KOEKAPPALE

Valmista ideoimastasi tuotteesta koekappale. Arvioi tuotetta itse. Hyödynnä ystäviäsi tai perhettäsi arviointiraatina, joka antaa tuotteestasi arvokasta palautetta.

Pohdittavaksi

  1. Miksi tuotteesi on tehty, mihin tarpeeseen se vastaa?
  2. Mikä on tuotteesi kohderyhmä?
  3. Ovatko hinta ja laatu oikeassa suhteessa toisiinsa?
  4. Aiheutuuko tuotteen valmistuksessa, käytössä tai hävityksessä ympäristöongelmia?
  5. Muuta huomioitavaa?