7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Tuotteen hinnoittelu

Tuotteen hinnoittelu

Hinta on kilpailuvalteista tärkeimpiä, mutta myös vaarallinen kilpailukeino. Hinta määrää sen, kuinka paljon sinulle jää tuotteen tekemisestä ja myynnistä voittoa eli palkkaa. Hinta määrää tuotteen kilpailuaseman markkinoilla. Onko tuotteesi halvempi vai kalliimpi kuin muiden vastaavat tuotteet?

Torimyynnissä hintojen on oltava selkeästi esillä. Tee hintalaput huolellisesti ennen myyntitilannetta. Huolellisesti tekstatut hintalaput antavat luotettavan kuvan niin myyjästä kuin tuotteestakin. Muista alennusta antaessasi, että se on aina voitosta eli sinun omasta palkastasi pois.

Tee näin

  1. Tee kannattavuuslaskelma (4H-Yrityksen Nuoren työkirjassa on yksityiskohtainen laskelmapohja). Lähde liikkeelle tuotteen valmistuksesta tai palvelun tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. Mieti tämän jälkeen, kuinka paljon haluat saada voittoa. Huomioi hinnoittelussa myös mahdollinen hukkaprosentti. Jakamalla summat tuotteiden määrällä saat tavoitehinnan tuotteillesi tai palvelullesi. Tuotteiden tavoitehinta = (Kustannukset + Tavoiteltu tulos) / Tuotteiden tai palvelutuntien määrä.
  2. Mieti, mikä hinta on sopiva yksikköä kohti. Mieti myös, missä yksikössä tuotteesi on kätevintä ilmoittaa.

Pohdittavaksi

  1. Mieti vielä kilpailijoidesi hintoja ja sitä, kuinka paljon asiakas on tuotteestasi valmis maksamaan.
  2. Jääkö sinulle mielestäsi tarpeeksi katetta? Jos ei, niin mitä voit asian eteen vielä tehdä?