7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Asiakkaat

Asiakkaat

Asiakkaat ovat ihmisiä, joille myydään ja jotka ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita. Yrittäjän on tärkeää tuntea ja löytää omat asiakkaansa. Kun ryhtyy yrittäjäksi, kannattaa miettiä keitä ovat yrityksen asiakkaat. Kannattaa myös pohtia missä asiakkaat ovat ja kuinka paljon heitä voisi olla. Edelleen on tärkeätä tietää minkälaisia ovat asiakkaiden ostotottumukset. Selvitä seuraavat asiat ja kirjoita vastaukset. Esimerkkinä tässä tehtävässä on kahvila.

Tee näin

  1. Mitä asiakkaat haluavat ostaa? Haastattele esimerkiksi lähellä olevan koulun oppilaita. Haastattele myös luokkatovereitasi, mitä he haluaisivat ostaa?
  2. Ota selvää missä voisi olla ja liikkua isoja asiakasryhmiä. Onko yrityksen lähellä esimerkiksi koulua, kirjastoa, joista voisi saada paljon asiakkaita?
  3. Suunnittele ja laadi esite tai mainos kahvilastasi. Selvitä myös paljonko 100 kappaleen painatus maksaisi? Entä 500 kappaleen?

Pohdittavaksi

Mieti itse, minkälaista palvelua ja mitä muuta sinä toivoisit saavasi kahvilasta?