7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Arviointi

Arviointi

Onneksi olkoon! Olet yritystoiminnassasi nyt niin pitkällä, että on itsearvioinnin aika. Täytettyäsi 13-vuotta voit perustaa oman 4H-yrityksen, mutta siihen tutustumisen voit aloittaa vaikka heti.

Tee näin

  1. Arvioi yritystoimintaasi.
  2. Arvioinnissasi voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
  • Missä onnistuit?
  • Mitä tekisit toisin?
  • Saavutitko yritykselle asettamasi tavoitteet?
  • Tuottiko yrityksesi niin kuin halusit?
  • Mikä on kohderyhmäsi? Voisiko kohderyhmääsi tarkentaa?
  • Mitä teet seuraavaksi?

Pohdittavaksi

Mitä kommentteja ja kehitysideoita sait ohjaajaltasi? Kuinka otat uudet ideat käyttöön?