7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Terveiset 4H-liittoon ja 4H:laisille

Terveiset 4H-liittoon ja 4H:laisille

4H on nuorisojärjestö, mutta sitä johtavat pääosin aikuiset. Lasten ja nuorten sanoma, tarpeet ja toiveet on kuitenkin mahdollista tuoda esiin monin tavoin, esimerkiksi lähettämällä terveisiä netin välityksellä.

 

Tee näin

  1. Kuvaa 4H-yhdistyksenne toimintaa. Tee lyhyitä videoita tai kuvasarjoja kerhonne ja yhdistyksenne työstä. Voit kertoa terveisiä siitä, mikä 4H:ssä on hienoa, mahtavaa ja upeaa tai mitä uusia toimintaideoita teillä on.
  2. Valitse videoistasi paras tai kuvistasi edustavin kokoelma ja esittele se muille kerholaisille.
  3. Keskustelkaa yhdessä, mikä on hyvää toiminnassanne ja mitä muutoksia siihen haluaisitte. Keskustelkaa yleisesti 4H:n toiminnan hyvistä ja huonoista puolista.
  4. Miettikää porukalla, millainen yhteinen tarina tekemästänne materiaalista on koostettavissa ja mitä haluatte sillä.
  5. Ladatkaa videot tai kuvat tietokoneelle. Jos teillä on editointiohjelma, voitte tehdä niistä yhtenäisen elokuvan. Voitte ladata kuvat myös netin kuvagalleriaan ja kirjoittaa kuvateksteillä siitä tarinan. Julkaiskaa kertomuksenne.
  6. Pohtikaa lopuksi, kenelle haluatte viestinne välittää ja miten voitte sen leviämistä edistää. Pohtikaa millainen aloite teiltä voisi lähteä liittoon päin. Työstäkää aloite valmiiksi myöhemmillä kerhokerroilla.

Pohdittavaksi

Mikä oli tarinan teossa mielekkäintä? Mikä haastavinta? Huomasitko terveisiä koostaessanne 4H-toiminnasta jotain sellaista, mitä et ole aiemmin huomannut?