7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Uuden alku -kartta

Uuden alku -kartta

Sinulla on valta muuttaa asioita, niin pieniä kuin lähipiiriäsi, maatasi tai maapalloa koskevia. Yhteistyönä uuden rakentaminen on hauskempaa ja usein myös tehokkaampaa. Uuden alku -kartta on yhdessä luotu suunnitelma muutokselle. Siinä yhdistyvät sinun ideasi, muiden ideat ja yhteinen suunnitelma.

Tee näin

  1. Kiinnittäkää kerhotilan seinään tyhjiä post-it-lappusia.
  2. Kulkekaa tilassa ja keskustelkaa vastaantulevien kanssa tarpeellisista uusista ideoista.
  3. Piirrä tai kirjoita syntyneet ideat, niin pienet kuin suuretkin, seinän lappusiin.
  4. Äänestäkää, eli valitkaa mielestänne toteuttamisen ansaitseva idea. Kiertäkää ideapapereiden luona ja merkitkää värikynällä kolmeen mielestänne tärkeimpään ajatukseen rasti. Saat äänestää omia ehdotuksia ja muiden ehdotuksia.
  5. Laskekaa äänet ja tuokaa 3 eniten ääniä saanutta lappusta yhteisen pöydän äärelle.
  6. Valitkaa näistä keskustelemalla mielestänne tärkein Uuden alku -aihe.
  7. Valmistakaa kartta, jossa tuotte esille valitsemanne aiheen. Esittelette jatkossa karttaa muillekin, joten tehkää siitä selkeä ja näkyvä. Kartan tyyli on täysin vapaa. Voitte tehdä kartan myös digikuvina, powerpointina tai nettisivuna.

 

Pohdittavaksi

Miten lähtisit edistämään valitsemaanne ideaa? Kysytäänkö teidän ikäisiltänne mielipiteitä siitä, millaisia uusia ratkaisuja tai näkemyksiä lapsilta ja nuorilta löytyy? Mitä hyötyä kyselemisestä olisi?