7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Vaikuttavat askeleet

Vaikuttavat askeleet

Asioiden muuttaminen on tekoja. Se on kampanjointia, kirjoittamista, puhumista ja tempauksia, rohkeutta ja jatkuvaa oppimista. Mukavinta tämä on porukalla. Tässä tehtävässä etsitte Uuden alku -idean ratkaisemiseen keinoja.

 

Tarvikkeet

Tee näin

  1. Katsokaa Uuden alku -karttaanne ja miettikää millaisilla tavoilla voisitte tilanteen muuttaa.
  2. Valitkaa yksi alla olevista vaikuttamisen vaihtoehdoista tai keksikää oma tapanne.
  • Positiivinen boikotti: Tavallisessa boikotissa jätetään ostamatta tuote tai palvelu, jota kuluttaja ei haluta tukea. Positiivisessa boikotissa päinvastoin käytetään tuotetta tai palvelua, jolle halutaan antaa tuki. Tämä voi olla erityisen eettisesti tai luonnon kestävällä tavalla huomioiva palvelu.
  • Tempaus: Tempauksen tarkoituksena on saada huomiota tärkeäksi kokemallenne asialle. Tempauksessa tehdään lyhytkestoisesti jotain positiivisen huomion herättävää ja annetaan samalla lisätietoa asiastanne.
  • Mielipidekirjoitus: Mielipidekirjoituksella tuotte kirjoituksen muodossa esille tärkeäksi katsomanne asian. Kirjoitus pyritään saamaan julki paikallisessa lehdessä, valtakunnan mediassa tai blogissa, jota voitte mainostaa myös sosiaalisessa mediassa.
  • Kuulemistilaisuus: Järjestäkää tilaisuus lapsille ja nuorille, jossa he voivat yhdessä kanssanne ideoida ratkaisua ongelmaanne.

3. Laatikaa suunnitelma siitä, miten toteutatte valitsemanne vaikuttamistavat. 4. Tuokaa suunnitelma esiin omalla tavallanne, kirjoittaen, kuvaten, piirtäen, rakentaen. 5. Miettikää, kenelle toimitatte ratkaisuehdotukset.  

Pohdittavaksi

Millaisia muutoksia olet nähnyt toteutuvan mielipidevaikuttamisella? Mikä niissä oli tehokasta? Millaiset mielipiteen ilmaisut ovat mielestäsi hyviä, millaiset huonoja?