7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Vierailu kunnantalolla

Vierailu kunnantalolla

Jokainen suomalainen on kuntalainen. Kunta järjestää meille palveluja, peruskoulun, päivähoidon, terveydenhoidon, harrastuksia, puhdasta vettä, teitä ja katuvaloja. Kunnanvaltuusto tekee päätökset näistä kaikkien kuntalaisten puolesta. Luottamushenkilöt valtuustoon valitaan neljän vuoden välein vaaleilla. Heidän lisäkseen kunnassa työskentelee palkattuja virkamiehiä, jotka tekevät valmistelutyön päätösten pohjaksi. Kunnalla voi olla myös muita toimielimiä kuten nuorisovaltuusto tuomassa esiin nuorille tärkeitä asioita.

Tässä tehtävässä esittelette Uuden alku -kartan kunnantalolla ja pyydätte siellä työskenteleviltä apua sen ratkaisemiseen.

Tarvikkeet

Tee näin

  1. Sopikaa tutustumiskäynti kunnantalolle. Sopikaa, että tapaamiseen osallistuu sekä puolueiden, virkamiehistön, nuorten asioista päättävän lautakunnan että mahdollisesti nuorisovaltuuston jäseniä.
  2. Pyytäkää osallistujat esittäytymään ja esittäkää heille kysymyksiä, kuten: Mitä puolueita osallistujat edustavat? Mitkä ovat puolueiden tärkeimmät päämäärät tällä valtuustokaudella? Mitkä ovat tärkeimmät viime aikoina kunnassa tehdyt päätökset? Yleensä? Nuorten asioissa? Nuorisolain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa. Miten kunnassanne kuullaan nuorten mielipiteitä ennen päätöksentekoa? Kuka on kuntanne nuorin kunnanvaltuutettu?
  3. Onko nuoria paljon kunnanvaltuutettuina ja kuntavaaleissa ehdokkaina omassa kunnassanne?
  4. Esitelkää tapaamiseen osallistujille Uuden alku -kartta.
  5. Laatikaa yhdessä kunnantalolla työskentelevien kanssa etenemisaskeleet ideanne läpiviemiseen.  

Pohdittavaksi

Olivatko mielikuvasi kunnan toiminnasta oikeita? Kuullaanko kunnassanne mielestänne tarpeeksi nuoria? Haluaisitko itse kertoa useammin mielipiteesi kuntaasi koskevissa asioissa?