5. Käsityö ja teknologia
Taso: B

Kerhopaidat päälle (ryhmätehtävä)

Kerhopaidat päälle (ryhmätehtävä)

Onko teidän 4H-kerholla jo omat kerhopaidat? Jos ei, niin nyt olisi aika tehdä sellaiset! Tämä tehtävä on hauska tehdä porukalla, koska ideana on tehdä jotain teille yhteistä yhdessä.

Tee näin

  1. Millainen porukka teidän kerhoryhmänne on? Miettikää, millä sanoilla kuvailisitte sitä.
  2. Kerätkää sanat lapuille ja järjestäkää ne seinälle, jotta kaikki näkevät ne. Lukekaa ne ääneen ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia sanat herättävät.
  3. Alkakaa luonnostella logoa omalle kerhollenne. Voitte tehdä luonnostelua yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Käyttäkää yhdessä keräämiänne sanoja lähtökohtana.
  4. Tehkää useita ehdotuksia ja valitkaa niistä oman kerhonne logo.
  5. Kun olette suunnittelleet logon, on aika toteuttaa paidat. Logon voi tehdä paitaan monella tapaa: painaa, piirtää, ommella... Vinkkejä toteutukseen löytyy Kässäilyä-teemasta.

Pohdittavaksi

Onko urheilujoukkueellasi tai muulla porukalla mihin kuulut omat logot t-paidoissa tai muissa vaatteissa? Millaiset ne ovat? Kuvastavatko ne mielestäsi joukkuetta ja sen toimintaa?