3. Eläimet
Taso: A

Tallin säännöt (ryhmätehtävä)

Tallin säännöt (ryhmätehtävä)

Hevonen on iso ja voimakas eläin. Sen kanssa voi syntyä vaaratilanteita, ellei sen käsittelyssä noudateta tärkeitä turvallisuussääntöjä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hevosen toiselle puolelle kierretään mieluiten etukautta, koska takakautta kierrettäessä voi joutua hevosen potkaisemislinjalle. Myös se, että talli on hevosen koti, edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista. Yksi tällainen sääntö on, että tallissa ei saa huutaa, sillä hevosella on hyvin herkkä kuulo ja hevonen voi hermostua kovista äänistä.

Tee näin

  1. Tehkää ryhmässä Tallin säännöt -taulu. Sääntöjä voi tehdä 10 tai vaikka 20, kunhan ne ovat hyvin perusteltuja ja helposti muistettavia.
  2. Sopikaa yhdessä säännöille näkyvä paikka tallissa.

Pohdittavaksi

Miksi tallilla on tärkeää olla säännöt? Mitä vaaratilanteita voi sääntöjen unohtumisesta tallilla seurata?