3. Eläimet
Taso: B

Kaiken maailman koiria (ryhmätehtävä)

Kaiken maailman koiria (ryhmätehtävä)

Kuinka monta koirarotua sinä tunnet? Tehtävässä tutustut erilaisiin koirarotuihin pienissä ryhmissä, esimerkiksi kerhossa. Tehtävän voit suorittaa myös yksin. Valitkaa jokainen ryhmä yksi koirarotu, johon haluaisitte tutustua.

Tee näin

  1. Muodostakaa 2–4 henkilön ryhmiä. Valitkaa ryhmällenne yksi koirarotu, josta haluaisitte oppia lisää.
  2. Valitkaa ryhmässänne ryhmänjohtaja, joka vastaa muistiinpanojen kirjoittamisesta. Jokainen ryhmän jäsen osallistuu tietojen kokoamiseen. Sopikaa ryhmässä tehtävien jaosta. Kirjoittakaa ylös ainakin seuraavat tiedot:
  • Rotu
  • Koiran koko
  • Luonne
  • Ruokinta
  • Terveydenhoito
  • Muu hoito
  • Mihin tarkoitukseen rotu on jalostettu?
  • Millaisia kokemuksia ryhmällä on tästä koirarodusta?

3. Esitelkää lopuksi tietonne omasta rodustanne muille ryhmille.

 

Pohdittavaksi

Sanotaan, että koirissa ja ihmisissä on paljon samaa. Mikä koirarotu muistuttaa sinua omasta mielestäsi eniten?