3. Eläimet
Taso: B

Siamilainen vai angorakissa? (ryhmätehtävä)

Siamilainen vai angorakissa? (ryhmätehtävä)

Tässä tehtävässä tutustut erilaisiin kissarotuihin pienessä ryhmässä, esimerkiksi 4H-kerhossa. Tehtävän voit tehdä myös yksin.

Tee näin

  1. Muodostakaa 2–4 henkilön ryhmiä. Valitkaa ryhmässänne yksi kissarotu, josta haluaisitte oppia lisää.
  2. Jokainen ryhmän jäsenistä osallistuu tietojen kokoamiseen. Sopikaa ryhmässä tehtävien jaosta. Etsikää ainakin seuraavat tiedot kissarodustanne: turkkityyppi, värit, luonne, ruokinta, hoito, terveydenhoito.
  3. Tehkää näyttävä tietojuliste kissastanne. Voitte kuvittaa julisteen vanhoista kissalehdistä leikkaamillanne kuvilla tai omilla piirroksillanne.
  4. Esitelkää lopuksi kaikkien julisteet. Tehtävään voidaan käyttää 1 tai 2 kerhokertaa.

Pohdittavaksi

Mikä on sinun mielestäsi mielenkiintoisin kissarotu? Perustele.