2. Metsä ja luonto
Taso: A

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet

Ennen retkelle lähtemistä kannattaa tutustua jokamiehenoikeuksiin. Ne ovat sääntöjä siitä, mitä kuka tahansa luonnossa liikkuva saa tai ei saa tehdä. Jokamiehenoikeuksista saa nauttia ilmaiseksi, vaikkei omistaisikaan maata.

Tee näin

1. Käykää yhdessä läpi jokamiehenoikeudet ja kirjoittakaa ne pienille pahvikorteille. Tietoa jokamiehenoikeuksista löydätte verkosta.

2. Jakaantukaa kahteen ryhmään. Kerhonohjaaja jakaa ryhmille jokamiehenoikeuksista tehdyt kortit niin, että toinen ryhmä saa asioita, joita saa tehdä ja toinen ryhmä asioita, joita ei saa tehdä luonnossa.

3. Ryhmistä toinen esittää pantomiimina (eli ilman puhetta) jokamiehenoikeuden arvotulta kortilta. Toinen ryhmä yrittää arvata, mistä jokamiehenoikeudesta on kyse. Sopikaa yhdessä aika, jonka esittämiseen saa käyttää. Kerhonohjaaja ottaa aikaa ja toimii tuomarina.

4. Se, joka arvaa eniten jokamiehenoikeuksia oikein, voittaa.

5. Tehkää lopuksi jokamiehenoikeuskorteista kerhoonne taulu, josta jokamiehenoikeudet voi tarkistaa ennen retkelle lähtöä.

Pohdittavaksi

Mihin jokamiehenoikeuksia tarvitaan?