2. Metsä ja luonto
Taso: A

Monimuotoisuus lukuina

Monimuotoisuus lukuina

Luonnon monimuotoisuus pitää sisällään elämän kaiken runsauden, moninaisuuden ja vaihtelevuuden. Tässä tehtävässä tarkastellaan lajien runsautta omassa lähiympäristössä.

Tee näin

1. Jakautukaa 3−4 hengen ryhmiin.

2. Silmäilkää tutkittavaa ympäristöä ja valitkaa tutkimuskohteeksi jokaiselle ryhmälle mahdollisimman erilainen alue.

3. Rajatkaa mittanauhan, narun ja keppien avulla 1 x 1 m kokoinen tutkimusalue.

4. Montako eri kasvilajia löydätte tutkimusalueeltanne?

5. Kuinka monta yksilöä on runsaimmin esiintyvää kasvilajia? Ottakaa lajista näyte, joka tunnistetaan kasvikirjan avulla.

6. Kuinka monta yksilöä on runsaimmin esiintyvää eläinlajia?

7. Miten kuvailisitte näyteruudun kasvuolosuhteita (valoisa/varjoisa, kostea/kuiva maaperä, multainen/hiekkainen maaperä jne.)?

Pohdittavaksi

Minkä ryhmän tutkimusala oli monimuotoisin? Miksi? Minkä ryhmän tutkimusalalla oli vähiten lajeja? Miksi? Millä keinoilla itse voi vaikuttaa lähiluonnon monimuotoisuuteen?