7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi (ryhmätehtävä)

Harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi (ryhmätehtävä)

Tässä tehtävässä mietitään yhdessä 4H:n merkitystä ja arvoja. Tehtävässä keksitään 4H:n arvoihin liittyviä esimerkkejä kuvaamaan sitä, miten arvot näkyvät arkipäivän tekemisissä. Tehdään yhteistyössä hienot julisteet kerhotilan seinälle!

Tee näin

1. Suomentakaa yhdessä ohjaajan kanssa sanat Head, Hands, Heart, Health.

2. Jakautukaa neljään ryhmään. Jokainen ryhmä ottaa ison kartongin ja tusseja.

3. Ryhmä valitsee yhden aiheen seuraavista: Harkinta, Harjaannus, Hyvyys tai Hyvinvointi.

4. Pohtikaa yhdessä, mitä ryhmän jäsenille tulee valitusta H-alkuisesta sanasta mieleen. Miettikää myös sitä, miten sanan merkitys voisi näkyä omassa elämässä. Miten asiasta voisi piirtämällä ja kirjoittamalla tehdä julisteen?

5. Tehkää julisteet.

6. Esitelkää kaikkien työt ja keskustelkaa siitä, mitä muille tuli aiheesta mieleen.

Pohdittavaksi

Mikä on sinun mielestäsi 4H-sanoista tärkein? Miksi?