7. Viestintä ja vuorovaikutus
Taso: B

Hyvinvointikartta – hyvinvointi (paritehtävä)

Hyvinvointikartta – hyvinvointi (paritehtävä)

Pohdi kaverisi tai jonkun muun läheisesi kanssa, mitkä kaikki asiat vaikuttavat hyvinvointiinne. Tässä tehtävässä teette hyvinvointikartat, joissa kuvaatte oman hyvinvointinne kannalta tärkeitä asioita. Käyttäkää apuna pohdinnan tuloksia.

Tee näin

1. Pohtikaa kaverin kanssa seuraavia kysymyksiä:

  • Ketkä ovat tärkeimmät ihmiset hyvinvointinne kannalta ja miksi?
  • Mitkä asiat ja touhut tekevät teidät onnellisiksi?
  • Mitä ilman ette voisi lähteä autiolle saarelle?

2. Etsikää lehdistä kivoja kuvia, jotka kuvaavat hyvinvointianne.

3. Liimatkaa kuvat omille kartongeillenne. Kirjoittakaa kartongille myös pohtimianne asioita: tärkeiden ihmisten ja asioiden nimiä ja tekemisiä.

4. Esitelkää työnne toisillenne ja keskustelkaa, mitkä asiat kuvastavat teidän hyvinvointianne.

5. Keskustelkaa myös siitä, puuttuuko kuvista jotain, joka on osa hyvinvointianne. Jos jotain puuttui, voitte lisätä ne kuviin kirjoittamalla tai piirtämällä.

Vinkki! Soita ystävällesi tai tarkastele hänen kanssaan karttoja puolen vuoden päästä. Oletteko vielä samaa mieltä hyvinvoinnistanne?

Pohdittavaksi

  1. Ihailkaa yhdessä hyvinvointikarttojanne ja pohtikaa, onko kartoissanne joitain eroja. Mitä ja miksi?
  2. Huomasitko jotain uutta, mitä et ennen tiennyt kuuluvan omaan hyvinvointiisi?