8. Ympäristö ja kierrätys
Taso: B

Elinkaari

Elinkaari

Nyt ihmetellään elinkaaria. Opitte, mitä tuotteen eri ”ikävaiheissa” tapahtuu: valmistuksessa, pakkauksessa, kuljetuksessa, käytössä ja käytön jälkeen. Miten elinkaari vaikuttaa tuotteiden ympäristöystävällisyyteen? Ja miten elinkaarta voi pidentää? Tässä tehtävässä tarvitsette hieman salapoliisitaitojakin...

Tee näin

  1. Valitkaa yksi tuttu tuote, esim. t-paita, jonka elinkaarta ryhdytte tutkimaan.
  2. Selvittäkää tuoteselosteesta, mistä materiaalista tuote on tehty ja missä maassa se on valmistettu.
  3. Jäljittäkää, miten tuote on pakattu myyntiä varten ja miten se on mahdollisesti kuljetettu myyntiin.
  4. Arvioikaa, miten kauan paita on käytössä ja mihin paita joutuu, kun se poistetaan käytöstä.
  5. Keksikää käytöstä poistetulle t-paidalle uusia käyttötarkoituksia. Jokainen uusi käyttötarkoitus pidentää elinkaarta. Vinkkejä: Gardobi-teema
  6. Piirtäkää tai maalatkaa suurelle paperille t-paidan elinkaari. Merkitkää elinkaareen sanat: raaka-aine, valmistus, pakkaus, kuljetus, käyttö, uusiokäyttö ja käytön jälkeen.
  7. Kirjoittakaa mukaan myös omia johtopäätöksiä siitä, miten paljon luonnonvaroja tuotteen elinkaaren eri vaiheissa kuluu.

Pohdittavaksi

Millainen olisi sellaisen tuotteen elinkaari, joka kuluttaisi mahdollisimman vähän luonnonvaroja? Keksikää esimerkkejä oikeista tuotteista.