8. Ympäristö ja kierrätys
Taso: B

Ympäristötermit tutuiksi

Ympäristötermit tutuiksi

Tässä tehtävässä kuulostellaan erilaisia termejä, joita käytetään ympäristöasioista puhuttaessa. Opitte, missä yhteyksissä sanoja käytetään ja mitä niillä oikeasti tarkoitetaan.

Tee näin

  1. Etsikää lehdistä artikkeleita, joissa mainitaan esimerkiksi jokin seuraavista termeistä: ilmastonmuutos, kestävä kehitys, energia, tuotteen elinkaari, ekotehokkuus, ekologinen jalanjälki, monimuotoisuus. Kuinka paljon sanoja löytyy?
  2. Selvittäkää yhdessä, missä yhteydessä erilaisia termejä käytetään?
  3. Keskustelkaa, millaisia tunteita löytämänne termit kerholaisissa herättävät. Miettikää yhdessä, miten tunnetiloja voi saada positiivisemmaksi?
  4. Voitte jatkaa muihin ympäristötermeihin tutustumista pelaamalla termibingoa. Piirtäkää ruutupaperille 5x5-ruudukko. Jokainen kirjoittaa haluamiinsa ruutuihin seuraavat sanat: ympäristö, luonto, saaste, kemikaali, ilmasto, ydinvoimala, öljy, maakaasu, ekotehokkuus, vihreä sähkö, tuulivoima, jne. Kun ruudukot ovat valmiit, kerhonohjaaja luettelee termejä satunnaisessa järjestyksessä, ja muut rastittavat ruudukostaan mainitut termit. Se, joka saa ensimmäisenä viiden suoran (pysty- tai vaakatasoon tai vinottain), huutaa ”bingo”, ja on pelin voittaja.

Pohdittavaksi

Kirjoittakaa lehdistä löytämillenne sanoille sellainen selitys, jonka kuka tahansa voi ymmärtää.