8. Ympäristö ja kierrätys
Taso: B

Monimuotoisuus lukuina (ryhmätehtävä)

Monimuotoisuus lukuina (ryhmätehtävä)

Luonnon monimuotoisuus pitää sisällään elämän kaiken runsauden, moninaisuuden ja vaihtelevuuden. Sitä kuvaavat lajien runsaus, lajien elinympäristöjen moninaisuus sekä lajien sisäinen muuntelu. Tämän tehtävän tarkoituksena on tarkastella lajien runsautta omassa lähiympäristössä. Tehtävästä tulee erityisen mielenkiintoinen, jos sen tekee eri ympäristöissä tai samassa ympäristössä eri vuodenaikoina.

Tee näin

  1. Jakautukaa 3−4 hengen ryhmiin.
  2. Silmäilkää tutkittavaa ympäristöä ja valitkaa tutkimuskohteeksi jokaiselle ryhmälle mahdollisimman erilainen alue.
  3. Rajatkaa mittanauhan, narun ja keppien avulla 1 m x 1 m kokoinen tutkimusalue.
  4. Montako eri kasvilajia löydätte tutkimusalueeltanne?
  5. Kuinka monta yksilöä on runsaimmin esiintyvää kasvilajia? Ottakaa lajista näyte, joka tunnistetaan kasvikirjan avulla.
  6. Kuinka monta yksilöä on runsaimmin esiintyvää eläinlajia?
  7. Miten kuvailisitte näyteruudun kasvuolosuhteita (valoisa/varjoisa, kostea/kuiva maaperä, multainen/hiekkainen maaperä jne.)

Pohdittavaksi

  1. Vertailkaa eri ryhmien tutkimusalueita. Minkä ryhmän tutkimusala oli monimuotoisin? Miksi? Entä minkä ryhmän tutkimusalalla oli vähiten lajeja? Miksi?
  2. Millä tavoilla oman alueenne monimuotoisuutta voisi mahdollisesti lisätä?