2. Metsä ja luonto
Taso: B

Pertti Petäjän sankka suku

Pertti Petäjän sankka suku

Aluetta, jossa minun tai sukulaisteni jälkikasvua esiintyy suurena ryhmänä, kutsutaan taimikoksi. Taimikoista kasvaa vähitellen suuri metsä, pikku taimet varttuvat (lähes) yhtä komeiksi puiksi kuin minä. Sukuni jälkeläiset ovat lähteneet kasvamaan joko maahan istutetuista puuntaimista tai meistä isoista puista lentäneistä siemenistä. 

Jotta taimikosta kasvavassa metsässä olisi tarpeeksi puita, on tärkeää, että taimia on kasvamassa riittävän paljon. Jokaista taimikon tainta on mahdotonta laskea, mutta taimien määrästä voidaan tehdä arvio laskemalla pienen alueen kaikki taimet. Se voidaan tehdä esimerkiksi ympyräkoealan avulla. Samalla menetelmällä voit arvioida metsässä kasvavien isompien puiden lukumäärää. Tässä tehtävässä saat valita taimien tai isompien puiden lukumäärään mittaamisen. Halutessasi voit toki tehdä molemmat. Valitse ympyräkoealaksi taimikko tai metsä, jossa suurin osa puista on ainakin lipputangon korkuisia. 

Tee näin

  1. Valitse mittaatko ympyräkoealan taimikosta vai metsästä, jossa on suurempia puita. 
  2. Valitse alla olevista mittausohjeista oikea.
  3. Mene metsään ja toteuta mittaus.
  4. Vastaa lopuksi kysymyksiin.

Ympyräkoeala metsässä  Mene metsään, jossa suurin osa puista on ainakin lipputangon korkuisia. Pidä keppiä suorana edessäsi kuvan osoittamalla tavalla. Pyörähdä kepin kanssa ympyrä ja laske montako puuta jää kepin muodostaman ympyrän sisälle. Laske mukaan vain sellaiset puut, joiden runkoon keppi osuu. Puita, joista vain oksat jäävät ympyrän sisälle, ei lasketa mukaan. Laske eri puulajien lukumäärät erikseen, esim. 10 koivua, kahdeksan mäntyä, viisi kuusta ja yksi pihlaja. 

Kun olet pyörähtänyt täyden ympyrän ja laskenut puut, olet saanut ympyräkoealan puiden lukumäärän. Kirjoita saamasi puulajien lukumäärät muistiin ja laske ne yhteen. Kun kerrot tämän lukumäärän 200:lla, saat arvion siitä, montako puuta kasvaa hehtaarilla. Jos kerrot erikseen 200:lla jokaisen puulajin lukumäärän, saat arvion siitä, montako kappaletta kutakin puulajia kasvaa hehtaarilla. 

Hehtaari on alue, jonka sivut ovat 100 metriä pitkät. Pinta-alat kuvataan usein hehtaareina. Koska kepin pyörähdyksen sisälle jäävät taimet kerrotaan 200:lla, se tarkoittaa sitä, että hehtaariin mahtuu 200 kappaletta ympyräkoealan suuruisia alueita.

Ympyräkoeala taimikossa

Mene kepin tai ongenvavan kanssa taimikkoon. Taimikko, jossa puuntaimet ovat noin puoli metriä pitkiä eli vähän yli polven korkuisia, on oikein hyvä paikka suorittaa mittauksia. Älä tee tätä tehtävää taimikossa, johon puuntaimet on juuri istutettu. Pienet puuntaimet tallautuvat helposti! 

Ota keppi käteesi ja pidä sitä suorana vartalosi edessä. Pyörähdä kepin kanssa täysi ympyrä ja laske mukaan kaikki puuntaimet jotka jäävät kepin muodostaman ympyrän sisään. Katso tarkasti, mistä taimesta aloitit laskemisen. Jos laskuihin tulee mukaan esim. koivu- tai pihlajatupas, jossa monta pientä taimea kasvaa tiheänä puskana, laske se vain yhdeksi taimeksi.

Kun olet pyörähtänyt koko ympyrän ja laskenut näin ympyräkoealan taimet, kirjoita saamasi tulos paperille. Kerro saamasi lukumäärä 200:lla. Näin saat taimien lukumäärän hehtaarilla. Hehtaari on maa-alue, jonka sivut ovat 100 metriä pitkät. Pinta-alat kuvataan usein hehtaareina. Koska kepin pyörähdyksen sisälle jäävät taimet kerrotaan 200:lla, se tarkoittaa sitä, että hehtaariin mahtuu 200 kappaletta ympyräkoealan suuruisia alueita.

Alla olevista tiedoista voit tarkistaa, täyttääkö taimikko metsälain vaatimukset. Taimia on oltava riittävän tasaisesti jakautuneena lain mukaan seuraavasti:

Taimikon vähimmäistiheydet, kappaletta hehtaarilla

Mäntyvaltaiset taimikot. Lappi: 1100, muu Suomi: 1300

Kuusivaltaiset taimikot. Lappi: 1000, muu Suomi: 1200  

Lehtipuuvaltaiset taimikot. Lappi: 1000, muu Suomi: 1000

Pohdittavaksi

  1. Montako puuta/taimea mittaamassasi metsässä oli hehtaarilla?
  2. Mitä puulajeja mittaamallasi ympyräkoealalla kasvoi?
  3. Arvioi lyhyesti millaista ympyräkoealan mittaaminen mielestäsi oli?
  4. Kuinka vanhoiksi arvioit mittaamasi puut/taimet?