2. Metsä ja luonto
Taso: B

Pertti Petäjän jäljillä (ryhmätehtävä)

Pertti Petäjän jäljillä (ryhmätehtävä)Pertti Petäjän jäljillä (ryhmätehtävä)Pertti Petäjän jäljillä (ryhmätehtävä)

”Onni täällä vaihtelee” kuuluu sukumme sanonta. Toiset saavat kasvaa kituuttaa karuilla kallioilla, kun taas toiset saavat röyhistellä rehevillä kasvupaikoilla, joissa on kaikkea. On vettä, on ravinteita, on tilaa. Vaan kasvupaikkaansa on jokaisen puun tyydyttävä, niin epäreilulta kuin se kalliolta alas puronvarteen tähyävästä männynkäppyrästä tuntuukin.

Tee näin

 1. Muodostakaa pieniä ryhmiä tai pareja.
 2. Jokainen ryhmä valitsee tutkimusalueekseen mahdollisimman erilaisen metsikön.
 3. Tehkää retki omaan tutkimusmetsikköön ja tarkkailkaa kasvillisuuden ja puuston vaihtelua. Vastatkaa sitten pienryhmissä kysymyksiin 1-4. Jokainen kirjaa vastaukset omaan paperiin.
 4. Seuraavaksi muodostetaan uudet ryhmät, jonka jäsenet ovat tutustuneet erilaisiin metsiköihin. Jakakaa tietoa toisillenne ja vastatkaa tehtäviin 5-9.

Pohdittavaksi

 1. Mitä puita tutkimusmetsiköissä kasvaa?
 2. Minkä kokoisia puut ovat?
 3. Mitä muita kasveja metsiköissä kasvaa?
 4. Millaisia lintuja ja eläimiä tutkimusmetsiköissä elää. 
 5. Vertailkaa metsiköitä. Mitä eroja löydätte puista, kasveista, eläimistöstä?
 6. Mistä erot voisivat johtua?
 7. Mitä ihmisen jättämiä jälkiä metsistä löytyy?
 8. Jos viettäisitte aikaa metsässä esim. telttailemalla, millaisessa metsikössä leiriytyisitte mieluiten?
 9. Miksi metsään tutustumista ja ympäristön tutkimista kannattaa tehdä ryhmässä? Keksikää kolme hyvää syytä.