2. Metsä ja luonto
Taso: B

Pertti Petäjä pohtii luonnon monimuotoisuutta

Pertti Petäjä pohtii luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elollisen luonnon erilaisuutta ja vaihtelevuutta. Monimuotoisuutta kuvaavat lajien sisäinen vaihtelevuus, lajien runsaus ja myös elinympäristöjen moninaisuus. Luonnon monimuotoisuus on teille ihmisillekin elintärkeää, koska luonto tuottaa ravintoa, puhdasta vettä ja happea eli asioita, joita ilman ei voi elää. Osa lajeista on kuitenkin vaarassa hävitä. On arvioitu, että Suomessa on noin 1500 uhanalaista lajia, joita tapaa hyvin harvoin ja vain tietyllä alueella. Mitä uhanalaisia lajeja sinä tiedät? Tässä tehtävässä pohdit luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelua.

 

Tee näin

  1. Tee luontoretki. Valitse luonnosta jokin laji ja vertaile muutamia saman lajin yksilöitä toisiinsa, esimerkiksi muutamaa eri mäntyä. Ovatko ne samannäköisiä? Piirrä.
  2. Seuraavaksi tutki ympärilläsi eri lajien määrää: puita, kasveja, hyönteisiä, lintuja jne. Näetkö monia eri lajeja? Laske.
  3. Kulkiessasi tarkkaile elinympäristön vaihtelevuutta. Elinympäristöjen monimuotoisuus on suuri, jos alueella on esimerkiksi erityyppisiä metsiä, peltoja, niittyjä, järviä ja lampia. Millaisen elinympäristön näet ympärilläsi? Minkälaisia elinpaikkoja sieltä löytyy eri lajeille? Löydätkö esimerkiksi eri-ikäisiä puita tai kuolleita puupökkelöitä?
  4. Jokainen ihminen voi tehdä pieniä tekoja luontoa suojellakseen. Pohdi, mitä sinä voisit tehdä päivittäisessä elämässäsi luonnon hyväksi. Listaa mielestäsi tärkeimmät asiat.

Pohdittavaksi

Joillakin kasveilla ja eläimillä on monta nimeä. Mieti, miksi monia nimiä  on annettu.