2. Metsä ja luonto
Taso: B

Reviiri ja parinmuodostus

Reviiri ja parinmuodostus

Linnut pariutuvat ja hankkivat poikasia sellaisena vuodenaikana, jolloin ne löytävät helpoimmin ravintoa. Kuinka linnut sitten löytävät puolison? Ensimmäinen askel on reviirin valtaaminen, joka on yleensä koiraan tehtävä. Reviiri on alue, jolta linnut löytävät tarvitsemansa ravinnon, suojan ja pesäpaikan. Parinvalinta on usein naaraan tehtävä ja koiraiden osana on naaraan houkuttelu. Soidinpuvut, -käyttäytyminen ja -laulu tarjoavatkin naaraalle tilaisuuden valita mahdollisimman hyvälaatuinen koiras. Tässä tehtävässä mietitään, miten koiras saa houkuteltua puolison.

Tee näin

  1. Ota selvää muutaman lintulajin soidinajasta.
  2. Lähde soidinaikaan luontoon tarkkailemaan lintuja ja kirjaa vihkoon havaintojasi lintujen soidinkäyttäytymisestä.
  3. Vastaa kysymyksiin.
  • Millä tavalla linnut käyttäytyivät houkutellessaan kumppania?
  • Miten ne liikehtivät?
  • Millä tavalla ne lauloivat tai muuten ääntelivät?
  • Onnistuivatko ne löytämään itselleen parin?

Pohdittavaksi

  1. Mitä ominaisuuksia on hyvällä reviirillä?
  2. Mitä keinoja linnuilla on reviirin puolustamiseksi?
  3. Etsi esimerkkejä erikokoisten lintujen reviirien alasta. Vertaa vaikkapa palokärjen ja västäräkin reviirejä.