8. Ympäristö ja kierrätys
Taso: B

Vie vesiratas puroon (ryhmätehtävä)

Vie vesiratas puroon (ryhmätehtävä)

Purot ovat arvokkaita elinympäristöjä ja kauniita sekä mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Hyvinvoivat purot pidättävät ravinteita ja kiintoainesta ja parantavat niiden vesistöjen tilaa, joihon ne laskevat. Purojen ja lähteiden ympäristössä esiintyy runsaasti happea vaativia lajeja, koska virtaava vesi on tasaisesti hapekasta.

Onko koulunne tai kerhonne lähellä puro? Purot ja norot saavat alkunsa lähteistä ja suoalueilta. Tässä tehtävässä etsitään puro ja kokeillaan virtauksen voimakkuuksia vesirattaalla.

Tee näin

1. Tutkikaa koulun tai kerhon lähialueen peruskarttaa. Etsikää kartasta puro tai lähde. Kuinka tunnistatte puron/lähteen peruskartasta? Kuinka maisema ja kasvit muuttuvat puron läheisyydessä?

2. Puolet lapsista valmistaa vesirattaita TOP-tehtävän Vesirattaan rakentaminen mukaan.

3. Puolet lapsista valmistaa haaveja TOP-tehtävän Haavin valmistus mukaan.

4. Laittakaa vesiratas eri kohtiin puroa. Etsikää koskipaikkoja, joissa virtaus on voimakasta ja suvantopaikkoja, joissa vesi virtaa hitaasti.

5. Ne lapset, joilla on haavit, pyydystävät vesieläimiä.

6. Tutkikaa eri paikoista löytämiänne lajeja, löytyikö koskipaikoilta virtavesien eläinlajeja ja suvantopaikoilta seisovien vesien lajeja. Mitä tunnistitte?

Pohdittavaksi

Pohtikaa, mitkä ihmisen toimet voivat pilata puron ja sen lähiympäristön. Miten voisitte kunnostaa puroa ja parantaa puroalueen luonnon monimuotoisuutta?