8. Ympäristö ja kierrätys
Taso: B

Roolipeli vesiensuojelusta (ryhmätehtävä)

Roolipeli vesiensuojelusta (ryhmätehtävä)

Yhteisiä vesiämme käytetään paljon ja erilaisiin tarkoituksiin. Järvissä, joissa, lammissa ja merissä virkistäydytään uiden ja kalastellen. Vesistöt ovat osa suomalaista kansallismaisemaa. Vesissä elää myös monenlaisia kaloja, hyönteisiä ja pikkunisäkkäitä. Toisaalta vesistöihin valuu paljon vettä ja ravinteita ympäröiviltä pelloilta sekä jätevesiä haja-asutusalueilta. Myös veneilyn vaikutuksen osuus ravinnekuormituksesta on kesäaikaan merkittävä. Tässä tehtävässä pohditaan roolipelin keinoin vesistöjemme eri käyttömuotojen välisiä yhteentörmäyksiä.

Tee näin

  1. Jakakaa roolit. Yksi henkilö ryhmästä toimii puheenjohtajana, joka puuttuu tarvittaessa keskustelun kulkuun ja johdattelee keskustelua. Muut voivat valita vapaasti roolinsa.
  2. Käyttäkää hetki aikaa oman roolihenkilön kannan pohtimiseen. Mitkä asiat vesistössä ovat roolihenkilöllesi tärkeitä? Kirjoita muistiin joitakin roolihenkilöllesi tärkeitä asioita. Myös eläimet osaavat tässä roolipelissä puhua.
  3. Puheenjohtaja lukee: "Uutinen paikallislehdessä. Kuntamme keskustan läpi virtaavan joen puhtautta on tarkkailtu vuosittaisilla tutkimuksilla. Uimarannalle on ilmestynyt lappu: Uiminen omalla vastuulla, vesi ei ole uimakelpoista." Istutte nyt selvittämässä tilannetta. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet vesistön tilan heikkenemiseen? Kuinka tästä selvitään? Miten jatkossa toimitaan?
  4. Aloittakaa keskustelu eläytyen omaan rooliinne. Puheenjohtaja varmistaa, että kaikki henkilöt pääsevät vuorollaan kertomaan oman kantansa ja myös kommentoimaan muiden henkilöiden puheenvuoroja.
  5. Päättäkää keskustelu.

Vinkki! Esimerkkejä roolipelin henkilöhahmoista: luonnonsuojelija, taiteilija, uimarannan käyttäjä, retkeilijä, kalastaja, maanviljelijä, ympäristötarkastaja, mökkeilijä, kala, lintu, simpukka, vesilaitoksen-, teollisuuslaitoksen- tai voimalaitoksen edustaja

Pohdittavaksi

Mihin keskustelu päättyi? Jokainen voi vuorollaan kertoa, oliko keskustelu roolihenkilön kannalta helppoa. Miksi?