Käyttöehdot

Tämän TOP-tehtäväsivuston on tuottanut Suomen 4H-liitto. Lisätietoa 4H-järjestöstä löytyy osoitteesta www.4h.fi.

Olet tervetullut käyttämään sivustoa, kun pidät mielessäsi nämä ehdot. Jos et hyväksy niitä, älä käytä tätä sivustoa.

Suomen 4H-liitolla on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja ja muuttaa sivuston sisältöä ilman ilmoitusta. Näihin ehtoihin ja sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Mikä TOP-tehtäväsivusto on?

TOP-tehtäväsivusto on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava verkkopalvelu, joka on suunnattu erityisesti 6–12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Sivusto koostuu Suomen 4H-liiton tuottamista TOP-tehtävistä, 4H-kerhojen ryhmistä, lasten ja nuorten omista 4H-tileistä sekä lasten ja nuorten itse tuottama sisällöstä, kuten teksteistä ja kuvista.

TOP-tehtäviä voi tehdä esimerkiksi 4H-kerhossa, koulussa, leirillä tai itsenäisesti kotona. Tehdyt tehtävät voi palauttaa TOP-tehtäväsivustolle, jolloin niistä voi saada palautetta ja muut käyttäjät voivat kommentoida niitä.

TOP-tehtäväsivuston käyttäminen on maksutonta.

Sivuston säännöt

Kaikkien TOP-tehtäväsivuston käyttäjien on noudatettava näitä sääntöjä.

  • Pidä huolta omasta tietoturvastasi. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi muiden ulottumattomissa, äläkä käytä helposti arvattavissa olevaa salasanaa. Älä jaa henkilötietojasi, kuten syntymäaikaasi tai yhteystietojasi toisille käyttäjille. Älä myöskään yritä udella niitä muilta.
  • Kohtele muita niin kuin haluat että sinua kohdellaan. Älä kiusaa, häiriköi tai huijaa toisia käyttäjiä. Älä esiinny toisena henkilönä, äläkä luo väärää henkilöllisyyttä tarkoituksenasi johtaa muita harhaan. Kaikki seksuaalinen toiminta, seksuaaliset ehdotukset ja niihin suostuminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Jos törmäät kiusaamiseen tai häirintään sivustolla, ota heti yhteyttä omaan kerhonohjaajaasi, 4H-helppareihin tai TOP-tehtäväsivuston ylläpitoon.
  • Olet itse vastuussa kaikesta sisällöstä, kuten teksteistä, kuvista ja videoista, jota julkaiset TOP-tehtäväsivustolla. Julkaise siis vain sellaista sisältöä, jonka olet itse tehnyt tai jonka julkaisuun sinulla on lupa tekijältä. Sinulla on oltava lupa julkaisuun myös kuvissa tai videoissa esiintyviltä henkilöiltä. Älä julkaise sellaista sisältöä, joka voi loukata tai aiheuttaa mielipahaa tai vahinkoa sinulle tai muille.

Jos rikot TOP-tehtäväsivuston käyttöehtoja, Suomen 4H-liitolla on oikeus estää sinua käyttämästä sivustoa.

Oikeudet sisältöön

TOP-tehtäväsivusto, TOP-tehtävät, Topi-maskotti, sivuston visuaalinen ilme sekä sivustolle julkaistava Suomen 4H-liiton tuottama aineisto, kuten kuvat, tekstit ja videot, ovat Suomen 4H-liiton tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. 

Suomen 4H-liiton tuottamia, sivustolla julkaistavia TOP-tehtäviä saa selata ja tulostaa tai ladata käyttöönsä. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Tehtäviä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa, eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muille verkkosivuille.

Myös sivustolle rekisteröityneet lapset ja nuoret voivat tuottaa itse uusia TOP-tehtäviä. Niitä koskevat samat käyttöehdot kuin Suomen 4H-liiton tuottamia TOP-tehtäviä. TOP-tehtäväsivuston käyttäjät voivat julkaista sivustolla sisältöjä, kuten tekstiä, valokuvia ja videoita. Niiden tavaramerkkioikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat niiden tekijöille. Suomen 4H-liitto varaa kuitenkin oikeuden käyttää niitä viestinnässä ja TOP-tehtäväsivustoa koskevissa yhteyksissä.

Vastuu sisällöistä

TOP-tehtäväsivusto on 4H-järjestön TOP-yrittäjyyskasvatuksen väline. TOP-tehtäväpankin tarkoituksena on tarjota pedagogisesti pohdittuja tehtäviä vapaa-ajan toimintaan 6–12-vuotiaille lapsille sekä heidän kanssaan töitä tekeville nuorille ja aikuisille.

Yksittäiset käyttäjät, kuten kerholaiset, kerhojen ohjaajat ja muut 4H-harrastajat voivat rekisteröityä sivustolle ja julkaista siellä omaa sisältöään, kuten omia TOP-tehtäviä, tekstejä, kuvia ja videoita. Käyttäjät vastaavat itse julkaisemastaan sisällöstä, sen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta sekä siitä, että heillä on tekijänoikeus tai muu oikeus julkaisemaansa sisältöön.

Suomen 4H-liitto tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta.

Suomen 4H-liitto ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. Emme myöskään ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Suomen 4H-liitolla on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa yksittäisten käyttäjien lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Tutustu rekisteriselosteeseen. TOP-tehtäväsivusto on suunnattu 6–12-vuotiaille lapsille sekä kerhonohjaajille. Alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan suostumus rekisteröitymiseen. Vanhemmille suunnattua tietoa sivustosta löytyy sivulta Tietoa aikuisille.

Kerholaiset, kerhonohjaajat ja muut 4H-harrastajat voivat rekisteröityä TOP-tehtäväsivustolle ja saada oman 4H-tilin. 4H-tiliin tallennettavia tietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä sivustolla myös kilpailuiden yhteydessä, jolloin niitä voidaan käyttää kilpailun ratkaisemiseen.

Suomen 4H-liitto voi käyttää rekisteröityneiden käyttäjien yhteystietoja tiedottaessaan 4H-harrastuksesta. Jos käyttäjä haluaa erikseen kieltää yhteystietojensa käytön, hän voi ilmoittaa siitä Suomen 4H-liittoon.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. 

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Suomen 4H-liitto on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella Suomen 4H-liitto, Karjalankatu 2A, 00520 Helsinki.

Yhteystiedot

Voit lähettää sähköpostia TOP-tehtäväsivuston ylläpidolle osoitteeseen: topi(a)4h.fi

Suomen 4H-liitossa TOP-tehtäväpankista ja muusta ryhmätoiminnasta vastaa: kehityspäällikkö Virpi Skippari, virpi.skippari(a)4h.fi, 044 783 0302, Suomen 4H-liitto, Karjalankatu 2A, 00520 Helsinki

Päivitetty 3.11.2014