Metsäsalapoliisien maailma

Metsäsalapoliiseina lapset innostuvat ja nauttivat metsäluonnosta! Kerhossa opitaan itse tehden, leikkien, havainnoiden ja kokeillen. Kerho vahvistaa lapsen metsäsuhdetta.

Tutustu Metsäsalapoliisit -teemoihin ja kivoihin tehtäviin täällä TOP-tehtäväpankissa:

  • Metsäsalapoliisit tutkivat luontoateemassa aiheena on metsäluonnon tutkiminen. Metsäsalapoliisit pujahtavat metsän siimekseen aistien johdattamina tutustuen luonnon pieniin ja suuriin ilmiöihin. Pienet tutkimukset ja luonnon tarkkailu syventävät lasten omaa kokemusta metsästä. Tutkimista siivittävät teemaan sopivat leikit ja aistiharjoitteet. Kerhossa lapsen positiiviseen kokemukseen yhdistyy sopiva määrä tietoa ja taitoa. Lasten kanssa on innostavaa lähteä metsään kaikkina vuodenaikoina. Luonnossa liikkuminen turvallisesti ja sääolosuhteisiin varustautuminen on osa lapsen arjen taitoja.
  • Metsäsalapoliisit seikkailevat luonnossa -teemassa tarkastellaan metsän ja metsänkäytön mahdollistamaa hyvinvointia ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon rikkauden näkökulmista. Metsäsalapoliisit retkeilevät luonnossa tutustuen suomalaisen metsän luomaan hyvinvointiin meille kaikille. Suomalainen metsähän on osa meitä kaikkia. Pistäydymme kaverin kanssa koulumatkalla lähimetsään, ihastelemme metsän siimeksessä kotkansiipien varjossa solisevaa puroa, ihmettelemme metsäkonetta työssään, ja isän kertoma tarina lapsuuden metsäretkestä painuu mieliimme.