Tee näin

Väittämät:

  • Ilmastonmuutos mietityttää minua.
  • En voi omalla toiminnallani vaikuttaa ilmastoasioihin.
  • Metsät ja puut ovat tärkeitä vain niille, jotka asuvat lähellä metsää.
  • Puupohjaisten materiaalien hyödyntäminen vaihtoehtona esimerkiksi muovista valmistetuille tuotteille on mahdotonta.
  • Puu on uusiutuva luonnonvara, joten metsänomistajien ei tarvitse huolehtia uuden metsän istuttamisesta.
  • Kaikkien ilmastokokoukseen osallistuvien näkökulmat ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita.

Pohdittavaksi

Pyydä jokaisen väitteen jälkeen kerholaisilta perusteluita paikan valinnalle eri kohdista janaa. Kerholaiset saavat vaihtaa paikkaa, mikäli muuttavat mieltään. Rohkaise kerholaisia vastaamaan toistensa kommentteihin ja keskustelemaan.