Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Millaisia taitoja tarvitsit leipien tekemisessä?
Missä keittiötaidoissa haluaisit harjaantua?