Tarvikkeet

Tee näin

Suunnan ottaminen kompassilla: 

  • Aseta kompassi kartalle siten, että sen sivu kulkee lähtöpisteestäsi haluamasi pisteen suuntaan. Eli kulkusuuntanuoli näyttää lähdöstä maaliin eikä toisinpäin.
  • Pidä kompassi kartalla ja kierrä kehää niin, että neularasian pohjassa olevat viivat kääntyvät samansuuntaisiksi kuin kartalla olevat pohjoisviivat. Tarkista, että pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen. Huolehdi, ettei kompassi heilahda haluamastasi suunnasta kehää kääntäessäsi. Tarkista tämä asettamalla kompassi samalla tavoin sivu alkupisteestä kohti lähtöpistettä ja tarkista viivojen suunta.
  • Nosta kompassi kartalta ja aseta se kämmenellesi niin, että ”naru tulee napaan”. Eli kompassin se pää, jossa on narulenkki, on itseäsi vasten ja kulkusuuntanuoli on toisessa päässä.
  • Käänny nyt niin paljon, että pohjoisnuoli siirtyy pohjoishaarukan pisteiden väliin.
  • Kulkusuuntanuoli kertoo nyt mihin suuntaan ollaan lähdössä. On aika valita ensimmäinen kiintopiste, joka on halutussa kompassisuunnassa.
  • Sopiva kiintopiste on esimerkiksi suuri puu tai kivi. Kiintopisteelle päästyäsi vilkaise, että pohjoisnuoli on asettunut taas pohjoishaarukan pisteiden väliin. Valitse sitten seuraava kiintopiste kulkusuuntanuolen osoittamasta suunnasta.

Pohdittavaksi

Poikkesitko matkalla ennakkoon suunnitellulta reitiltäsi?

Oliko maastossa jotakin sellaista, mitä karttaan ei oltu merkitty?

Millaisia kiintopisteitä käytit harjoitellessasi kompassin suunnassa kulkemista?

Kuluiko suunnistukseen enemmän vai vähemmän aikaa kuin olit etukäteen arvioinut?