Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Jos vaihdat köysitikkaiden tarvikkeet pienempiin ja muuntelet ohjetta, mihin käyttötarkoitukseen tikkaita voisit käyttää? Ideoi rohkeasti. Kirjoita tai piirrä.