Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Kevyen liikenteen väyliä on kahdenlaisia. Selvitä, miten ne eroavat toisistaan sen suhteen, kummalla puolella pyöräilijän tulee liikkua ja kenen täytyy väistää toista. Etsi tietoa liikennekirjasta tai kysy aikuisilta.