Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Pohdi ja listaa millä erilailla tavoilla lumi voi vaikuttaa eliöiden eliöiden elämään.