Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Minkälaisia lentämistyylejä linnuilla voi olla?

Mitä hyötyä linnuille on lentotaidosta?

Oletko nähnyt haukan tai kotkan liitelevän ilmavirran mukana?

Mieti, mihin lintujen keveys perustuu.