Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Vertailkaa eri ryhmien tutkimusalueita. Minkä ryhmän tutkimusala oli monimuotoisin? Miksi? Entä minkä ryhmän tutkimusalalla oli vähiten lajeja? Miksi?

Millä tavoilla oman alueenne monimuotoisuutta voisi mahdollisesti lisätä?