Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Minkä ryhmän tutkimusala oli monimuotoisin? Miksi? Minkä ryhmän tutkimusalalla oli vähiten lajeja? Miksi? Millä keinoilla itse voi vaikuttaa lähiluonnon monimuotoisuuteen?