Pohdittavaksi

Kuinka helposti pystyitte päättämään oman hahmon?