Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Mitkä olivat sellaisia asioita, jotka pystyisitte toteuttamaan vaikka heti?

Mitkä olivat sellaisia asioita, joiden tekemiseen tarvittaisiin vielä lisätaitoja? Mitä ne lisätaidot olisivat, ja miten niitä voisi oppia?