Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Metsä ja sen erilaiset maa-alustat sekä pinnat ovat erilaisia eri vuodenaikoina sekä erilaisilla säillä. Pohtikaa, kokeilisitteko tätä pakkasella. Entäpä sateisessa metsässä? Jutelkaa myös, tuntuivatko kaikki materiaalit kaikista teistä samanlaisilta vai koitteko ne eri tavoilla.