Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Voiko keittimen käytöstä aiheutua vaaratilanteita? Millaisia ja milloin?