Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Mitä ominaisuuksia on hyvällä reviirillä?

Mitä keinoja linnuilla on reviirin puolustamiseksi?

Etsi esimerkkejä erikokoisten lintujen reviirien alasta. Vertaa vaikkapa palokärjen ja västäräkin reviirejä.