Tee näin

Pohdittavaksi

Oliko syy ja seuraus vaikea keksiä? Millaisia tilanteita teille tuli?