Tarvikkeet

Tee näin

Pohdittavaksi

Kuinka vanha tutkimasi puu on ollut, kun se on kaadettu?

Kuvaile tai piirrä millainen puun kasvupaikan ympäristö on ollut sen ollessa pieni taimi.

Pohdi, mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa nopeaan kasvuun. Entä hitaaseen kasvuun?