Valmistus

Pohdittavaksi

Miten asiakkaille voidaan viestiä kahvilan taustalla olevista ajatuksista?
Näkyykö teema kahvilan tunnelmassa ja sisustuksessa? Miten?